Stanice

Z Retzu do Drosendorfu

Díky degustacím vína, působivým kulturním zážitkům a rozsáhlé síti cyklostezek poznáte tento kraj snadněji a naučíte se ho milovat. Mezi vší touto rozmanitostí jezdí Reblauský expres, v němž nesmí přijít zkrátka ani milovníci jídla a vína. Ať už příroda, kultura nebo sportovní vyžití – na trase Reblauského expresu se najde pro každého něco.

1. Retz

V místě obklopeném vinohrady se na začátku trasy nabízí nádherný pohled na známé vinařské město a jeho symbol – větrný mlýn, jeden ze dvou posledních provozuschopných větrných mlýnů v Rakousku. V obzvláště jasné dny jsou na východě vidět Bílé Karpaty a na jihozápadě Schneeberg. První čtyři kilometry této trasy vedou ještě přes vinohrady, potom se projíždí hlavně zasněnými listnatými lesy. 

2. Hofern

Tady, jak se zdá, se zastavil čas. V Hofernu není škola, mateřská školka ani obchody. Obyvatelé si vytvořili svou vlastní oázu klidu. Hofern je oblíbeným výchozím bodem pro lehké výletní túry k retzskému větrnému mlýnu nebo přes vyhlídkovou horu Gollitsch do Retzu.

3. Niederfladnitz (Hardegg)

Do roku 2007 se na této zastávce převážně překládalo dřevo. Dnes je Hardegg perfektním výchozím bodem pro jednu z nejhezčích turistických cest Národního parku Podyjí, Podyjskou cestu.
Odtud trasa vlaku opět trochu klesá, vede po okrajích lesů a polí a nakonec se dostává až do prolákliny Waschbachu.

4. Pleißing-Waschbach

Zde na vás čeká vynikající start pro pěší túry nebo cyklistické výlety do Národního parku Podyjí (Hardegg). Trasa zde opět stoupá. Projíždí se úrodnou krajinou, kde se vedle obilí, brambor, kukuřice a cukrové řepy pěstuje i mnoho alternativních plodin.

5. Weitersfeld

Ve Weitersfeldu je mnoho vinařů, ale ani jeden vinný keř, protože hroznové víno zraje na Manhartsbergu, který bezprostředně přiléhá k Weitersfeldu.
Železniční trasa odtud klesá do údolí Fugnitze a prochází celé kilometry stranou silnic a obcí pohádkově hezkými lesy a loukami. Projíždí i bývalou zastávkou Ober-Höflein. Ta se nachází zhruba jeden kilometr od obce a z důvodu malé poptávky není už od roku 2008 využívána. Následuje krátké rovné stoupání podél polí a rybníků. 

6. Hessendorf Anglerparadies

Anglerparadies Hessendorf (Ráj rybářů Hessendorf) má na toto pojmenování plné právo. Idylicky usazený v malém údolíčku a ze tří stran chráněný lesem s vysokými stromy, daleko od silnic se nachází rybářský areál se čtyřmi velkými rybníky, kantýnou a velkým přírodním hřištěm s jednoduchými herními prvky, stejně jako i s malým zooparkem s domácími zvířaty. Chata, která je v provozu během rybářské sezóny, zve hosty k příjemnému posezení v příjemné atmosféře. Vlak pokračuje v cestě a stoupá hustým lesem a kolem opuštěné zastávky Hessendorf, podél řady selských dvorů. Nakonec musí Reblauský expres v polích zastavit před zvednutými závorami železničního přejezdu, které obsluhuje průvodčí. 

7. Langau

Ve výšce návěstidla lze ještě rozpoznat fragmenty opuštěného zařízení pro překládku uhlí (1949–1963). Tato milá vesnice se zcela soustředí na aktivní trávení volného času, a má dokonce i vlastní muzeum věnované tomuto tématu.

8. Geras-Kottaun

Po krátkém výhledu na Geras s jeho premonstrátským klášterem, který byl založen v roce 1153, a velkým rybníkem následuje znovu cesta lesem. Kolem zastávky Johannesthal, která je už od roku 1994 nevyužívaná, po vysokém mostu přes potok Thumeritzbach a borovicovou alejí vede trasa opět s výrazným stoupáním poli. 

9. Zissersdorf

Pokud zde vystoupíte, můžete se vydat poutní cestou ke kostelíku Marie Sněžné a lesy a podél potoků do Drosendorfu–Altstadtu. Nad rybníky, přes úrodné lány, lesy a louky míří Reblauský expres konečně do svého cíle.

10. Drosendorf

Konečná zastávka – Drosendorf. Při příjezdu na nádraží uvidíte po pravé straně krátce staré město společně s hezkým farním kostelem na kopci v údolí Dyje. Toto historické městečko, obklopené městskými hradbami a ležící na břehu meandru, se doporučuje zejména jako místo pro ty, kdo si chtějí užít aktivní letní volno.